REGLAMENT DE LA 29a CURSA AL
CASTELL DE SANT MIQUEL

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

La participació a la 29a Cursa al Castell de Sant Miquel comporta l'acceptació total d'aquest reglament. Tot allò que no quedi recollit en aquest reglament queda sota la decisió de l’organització.

 

 • Per participar ala cursa llarga s'ha de ser major de 16 anys el dia de la cursa. per la cursa cursa, els menors hauran d'anar acompanyats d'un adult.

 • Els corredors han de tenir la preparació física adient per fer front al quilometratge i al desnivell de la prova.

 • El recorregut de la Cursa al Castell de Sant Miquel, tindrà avituallaments cada 5 màxim 7 kilòmetres, pel que els corredors no estan obligats a portar hidratació al damunt.

 • Els corredors han d'haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció.

 • La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la inscripció. L'assignació de places es regirà per estricte ordre d'ingrés.

 • Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa, si la no participació de l’atleta es per causes alienes a l’organització.

 • L'organització es reserva el dret de suspendre la cursa, ajornar-la o modificar-ne el recorregut per causa major.

 • És obligatori portar el dorsal ben visible al pit.

 • Els corredors han de portar calçat adient a les condicions tècniques que requereixen les curses de muntanya.

 • Els participants s’han d’equipar de diferent roba tècnica per fer front les diverses condicions meteorològiques que desafiaran al llarg de la cursa.

 • L'organització declina tota responsabilitat sobre els accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa puguin ocasionar, durant o després de la cursa.

 • La cursa es considerarà tancada 6 hores després de la sortida.

 • El temps de pas màxim per Km serà de 12 minuts.

 • Cada participant inscrit quedarà cobert, dins els terminis exposats anteriorment, per una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció. Així mateix, cada corredor participa sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física suficient per afrontar l’activitat. L’organització no es fa responsable de cap incident que es pugui produir durant la cursa per motius de la condició mèdica dels participants, els quals, han de vetllar en tot moment pel seu bon estat físic.

 • L'organització posa a disposició dels participants serveis de vestidor i dutxa.

 • Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.

 • El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització el dret d’utilitzar les imatges preses durant la Cursa de les persones participants amb finalitats promocionals.

 • Les reclamacions podran ser presentades a l'organització en un termini de 30 minuts després de publicar-ne la classificació, previ dipòsit de 20 €.

 • El participant podrà quedar exclòs de la prova, i dels serveis contractats, en els següents casos:

        - Sortir abans del inici de la cursa.

        - Llençar deixalles a terra.

        - No fer el recorregut pel camí senyalitzat.

        - Cometre incorreccions en relació al dorsal o no portar-lo ben visible.

        - No assistir a un altre corredor amb problemes.

        - Superar, per la cursa, el temps de pas màxim per km.

L’organització i encarregats de control estan facultats per aturar a qualsevol participant de la prova que manifesti un mal estat físic si consideren que deixar-lo seguir podria afectar a la seva salut.


MATERIAL I ROBA


1- El recorregut de la Cursa al Castell de Sant Miquel, tenen avituallaments cada 5 màxim 7 kilòmetres, per lo que els corredors no estan obligats a portar hidratació al damunt.
2- Els corredors han de portar calçat adient a les condicions tècniques que requereixen les curses de muntanya.
3-  Els participants s’han d’equipar de diferent roba tècnica per fer front les diverses condicions meteorològiques que desafiaran al llarg de la cursa.